Giao thức mã hóa WPA2 trên WiFi đã có thể bị hack

Tin đồn giao thức mã hóa WPA2 trên các bộ định tuyến router WiFi đã có thể hack đang là tâm điểm của cộng đồng công nghệ toàn cầu. Và Nếu câu chuyện WPA2 bị hack là thật thì đồng nghĩa với việc có hàng tỷ thiết ...